fbpx
🚚 Tüm Siparişlerinizde KARGO BEDAVA!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.Ve yapılan alışveriş için bu sözleşmedeki hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar
Satış sözleşmesi, www.loucapatisca.com, Panayır Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti ile müşteri arasındaki sanal ortamda yapılan satış sözleşmesidir.

MADDE 1. TARAFLAR

Satıcı:
Unvan: , Panayır Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti (Bundan böyle “www.loucapatisca.com” veya “SATICI” olarak anılacaktır.) Adres: Panayır Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Hacıeyüplü mah. 3136 Sok. No:8 20195 Merkezefendi/Denizli . İadenizi, belirtilen iade kodu ile Aras Kargo aracılığıyla gönderebilirsiniz. E-Mail: info@loucapatisca.com

Alıcı:
Tüm gerçek kişiler “www.loucapatisca.com” internet sitesi www.loucapatisca.com’un üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda işbu Satış Sözleşmesi’ni okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. www.loucapatisca.com e-ticaret sitesinden alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişiler ALICI olarak kabul edilecektir. İşbu Satış Sözleşmesi, www.loucapatisca.com ile Müşteri arasında akdedilen sanal ortamda yapılmış bir sözleşmedir.

MADDE 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Satış Sözleşmesi’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “www.loucapatisca.com” adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, İnternet Sitesi’nde yer alan nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Satış Sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi’nde alan ön bilgilendirme formu, kvkk politikası ve çerez politikası ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NE KONU ÜRÜN
İnternet Sitesi’nde yer alan ürünün; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, İnternet Sitesi’nde belirtildiği gibi olup bu vaatler ALICI’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde belirtiği şekilde işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. SATICI, İnternet Sitesi’nin diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, işbu Satış Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, işbu Satış Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.3. SATICI, İnternet Sitesi mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
4.4. SATICI, bu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. SATICI, ALICI’nın geçiş yapacağı internet sitelerinin içeriğinden ve/veya bu internet siteleri tarafından ALICI’dan talep edilecek olan kişisel veri niteliğinden, verilerin paylaşılmasından, işlenmesinden ve aktarılmasından sorumlu değildir.
4.5. SATICI, İnternet Sitesi genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm bilgilerin, verilerin, materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, işlenemez, çoğaltılamaz, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya herhangi bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
4.6. ALICI’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4.7. İşbu Satış Sözleşmesi’nin 4.7. maddesi saklı kalmak koşulu ile kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir.SATICININ Kargo bedeline ilişkin olarak yapmış olduğu ve alışveriş anında veya internet sitesi ilan edeceği kampanyalar ayrıktır
4.8. Teslimatı yapacak kargo şirketinin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın ürünü, SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
4.9. Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek gecikme veya zararlardan ve/veya bunların ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.10. SATICI, işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.11. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde İşbu Satış Sözleşmesi konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan bu durumu ALICI’ya bildirir. SATICI, ödenen bedel ve varsa belgelerin süresi içerisinde ALICI’ya iadesini gerçekleştirmesi sonrasında başkaca bir bedel ve/veya tazminat ödeme zorunluluğunda değildir. SATICI’nın sorumluluğu, bedelin iadesi ile sona erer ve başkaca bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu doğmaz. Özellikle, satın alınan ürünün stokta kalmaması ya da hasarlı olmayan ve gönderime uygun ürünlerin olmaması nedeniyle işbu Satış Sözleşmesi’nin ifa edilemediği durumda, SATICI, bedel iadesi ve ilgili belgelerin iadesini yaparak sözleşme ilişkisini sonlandırabilir. Bu işlem dolayısıyla SATICI’nın hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olamaz.
4.12. Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, veya vb.kartların internet Sitesi’nde diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile veya ALICININ alışverişini yaptıktan sonra kötüniyetli olarak kredi kartını iptal ettirmesi sonucunda ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde, ALICI kendisi aleyhine her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
4.13. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile işbu Satış Sözleşmesi’ne konu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.
4.14. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün(ler) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.
4.15. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan günlük hayatın olağan akışına aykırı alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.
4.16. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 5. CAYMA HAKKI
5.1. ALICI, işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve İnternet Sitesi üzerinden MÜŞTERİ’ye duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.
5.2. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürün İnternet Sitesi’nde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince kullanılmamış olması, ürüne ilişkin fatura aslının iadesi ve ürünün mevzuat çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,
Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak
SATICI’nın belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
5.3. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir.
5.4. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Aksi halde iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.
5.5. ALICI, sair mevzuat gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi çerçevesindeki ürünlerde cayma hakkını kullanamaz:

MADDE 7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar için Denizli Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 8. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
Alıcı, işbu Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK
9 (dokuz) maddeden ibaret bu Satış Sözleşmesi, Taraflarca okunmuş, ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde üyelik işlemlerini gerçekleştirildiği anda elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Sepet
  • Sepetiniz henüs boş