İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Sözleşmenin Tarafları :

İş bu Sözleşme; www.luocapatisca.com internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Hacıeyüplü, 3136 Sk. No: 8 Merkezefendi / Denizli adresinde mukim PANAYIR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle sözleşme içerisinde "LUOCA PATISCA" olarak kısaltılacaktır) ile b) www.luocapatisca.com internet sitesine üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde "Üye" olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. www.luocapatisca.com olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site ve Mobil Uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu :

İşbu Sözleşme www.luocapatisca.com internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde LUOCA PATISCA tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması, Üyenin dilediği zamanda bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mail bilgilerine LUOCA PATISCA tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.


3. Sözleşmenin Hükümleri :

3.1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik: www.luocapatisca.com web sitesinden veya mobil internet sitesinden veya LUOCA PATISCA mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb...) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece LUOCA PATISCA bünyesinde kullanılmakta ve LUOCA PATISCA tarafından işlenmektedir. LUOCA PATISCA, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ)

3.2. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, LUOCA PATISCA aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi LUOCA PATISCA tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece LUOCA PATISCA, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. LUOCA PATISCA, www.luocapatisca.com web sitesi ya da Mobil site ya da Mobil uygulama adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. LUOCA PATISCA, İnternet sitesi, Mobil site, Mobil uygulama vb. yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ ye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, LUOCA PATISCA, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoğu bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak www.luocapatisca.com web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. LUOCA PATISCA, iş bu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik ya da sair değişik adlar altında), iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. Kişilere bu haklar Üye’ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üyeye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak üye, ücretli ya da sair taahhütleri vererek mevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özelliklere haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

3.8. Üye, www.luocapatisca.com internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LUOCA PATISCA' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LUOCA PATISCA' un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, www.luocapatisca.com internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.10. Üye, www.luocapatisca.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. www.luocapatisca.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin LUOCA PATISCA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. LUOCA PATISCA' un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. LUOCA PATISCA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.luocapatisca.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden LUOCA PATISCA' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, LUOCA PATISCA'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, LUOCA PATISCA'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.15. LUOCA PATISCA' un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, LUOCA PATISCA' un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. LUOCA PATISCA, www.luocapatisca.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette LUOCA PATISCA tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. LUOCA PATISCA hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. LUOCA PATISCA web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.17. Bu www.luocapatisca.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun LUOCA PATISCA, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz./p>

3.18. www.luocapatisca.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran LUOCA PATISCA mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.19. www.luocapatisca.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.20. LUOCA PATISCA tarafından www.luocapatisca.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.21. LUOCA PATISCA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. LUOCA PATISCA, üyenin portal hizmetlerini alırken www.luocapatisca.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.22. LUOCA PATISCA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya LUOCA PATISCA ya da LUOCA PATISCA sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) LUOCA PATISCA ve LUOCA PATISCA web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.23. LUOCA PATISCA web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye LUOCA PATISCA web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.24. LUOCA PATISCA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya LUOCA PATISCA web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.25. LUOCA PATISCA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.26. Taraflar, ENGLISHHOME' a ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193' e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.


4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi :
İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. LUOCA PATISCA sözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler LUOCA PATISCA’ a karşı kullanılamayacaktır. İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya LUOCA PATISCA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. LUOCA PATISCA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. Anlaşmazlıkların Çözümü :
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Denizli Bölge Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük :
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.